ആഭ്യന്തര വിമാന സര്‍വിസ്​ 85 ശതമാനമാക്കി ഉയര്‍ത്താന്‍ അനുമതി

ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത്​ ആഭ്യന്തര വിമാന സര്‍വിസ്​ 85 ശതമാനമാക്കി ഉയര്‍ത്താന്‍ അനുമതി. 72.5 ശതമാനം ആഭ്യന്തര സര്‍വിസുകള്‍ നടത്താനാണ് നിലവില്‍ അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതാണ്​​ 85 ശതമാനമാക്കി ഉയര്‍ത്തിയത്​.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മെയ് 25ന് ആഭ്യന്തര വിമാനസര്‍വിസുകള്‍ പുനരാരംഭിച്ചപ്പോള്‍ 33 ശതമാനം സര്‍വിസുകള്‍ക്കായിരുന്നു അനുമതി. പിന്നീട് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി സര്‍വിസുകള്‍ വര്‍ധിപ്പിച്ചു. ഡിസംബറില്‍ ഇത് 80 ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്തി.രണ്ടാം കോവിഡ്​ തരംഗം രൂക്ഷമായപ്പോള്‍ വീണ്ടും 50 ശതമാനമായി സര്‍വിസ് ചുരുക്കിയിരുന്നു. ഇതാണ്​ വീണ്ടും ഘട്ടം ഘട്ടമായി 85 ശതമാനത്തിലേക്ക്​ എത്തിയത്​.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *