സ്‌കൂള്‍ തുറക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്തിമ മാര്‍ഗ്ഗ രേഖ സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തിറക്കി

തിരുവനന്തപുരം : സ്‌കൂള്‍ തുറക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്തിമ മാര്‍ഗ്ഗ രേഖ പുറത്തിറക്കി.

വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ, ആരോഗ്യമന്ത്രിമാര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് മാര്‍ഗ്ഗ രേഖ പുറത്തിറക്കിയത്.

തിരികെ സ്‌കൂളിലേക്ക് എന്ന തലക്കെട്ടോടെ പുറത്തിറക്കിയ മാര്‍ഗ്ഗരേഖയില്‍ എട്ട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ആരോഗ്യമന്ത്രി, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി, ആരോഗ്യവകുപ്പ് സ്‌പെഷ്യല്‍ സെക്രട്ടറി, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സ്‌പെഷ്യല്‍ സെക്രട്ടറി, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി എന്നിവരുമായി ചേര്‍ന്ന് ഉന്നത തല യോഗം ചേര്‍ന്നിരുന്നു.

ഇതില്‍ രൂപീകരിച്ച നാല് അംഗ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *