സംസ്ഥാനത്ത് ഈ മാസം 22 ന് ബാങ്ക് പണിമുടക്ക്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഈ മാസം 22 ന് ബാങ്ക് പണിമുടക്ക്. കാത്തലിക്ക് സിറിയന്‍ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ പണിമുടക്കിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരും പണി മുടക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ട്രേഡ് യൂണിയന്‍ സംഘടനകളും സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കനേഡിയന്‍ കമ്ബനിയായ ഫെയര്‍ ഫാക്?സ്? 51 ശതമാനം ഓഹരി കൈവശപ്പെടുത്തിയതോടെ സിഎസ്?ബി ബാങ്കില്‍ വരുന്ന തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ മാറ്റങ്ങള്‍ക്കെതിരെയാണ് പണിമുടക്ക്. 20 മുതല്‍ മൂന്ന്? ദിവസങ്ങളിലായി സിഎസ്?ബി ബാങ്കില്‍ പണിമുടക്കാണ്. ഇതിന് ഐക്യദാര്‍ഡ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചാണ്? എല്ലാ ബാങ്കുകളിലും ഒരു ദിവസം പണിമുടക്കുന്നത്.

ബാങ്ക്? ഓഫീസര്‍മാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും ഒമ്ബത്? സംഘടനകളുടെ ഐക്യവേദിയായ യുനൈറ്റഡ്? ഫോറം ഓഫ്? ബാങ്ക്? യൂണിയന്‍സ്? (യുഎഫ്?ബിയു) ആണ് പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may missed