സ്വര്‍ണ വില കൂടി

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വര്‍ണവില കൂടി . പവന് 280 രൂപ ഉയര്‍ന്ന് 35,080 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 35 രൂപ ഉയര്‍ന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന്‍റെ വില 4,385 രൂപയായി.

അതെ സമയം അഞ്ചു ദിവസത്തിനിടെ സ്വര്‍ണ വില പവന് 800 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇന്നലെ പവന് 160 രൂപ ഉയര്‍ന്നു. ഇന്നലെ 34,800 രൂപയായിരുന്നു ഒരു പവന്‍റെ വില.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *