ബാലരാമപുരത്ത് വ്യദ്ധയെ പുഴുവരിച്ചി നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

തിരുവനന്തപുരം:ബാലരാമപുരത്ത് വ്യദ്ധയെ പുഴുവരിച്ചി നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി.70 വയസ്സുള്ള സരോജിനിയെയാണ് പുഴുവരിച്ച നിലയില്‍ നാട്ടുകര്‍ കണ്ടെത്തിയത് തുടര്‍ന്ന് ഇവരെ അടുത്തുള്ള പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ എത്തിച്ച്‌ ചികിത്സ നല്‍കി.

മൂന്ന് മക്കളാണ് ഇവര്‍ക്കുള്ളത്. ചായക്കട നടത്തിയാണ് ഇവര്‍ ഉപജീവനം നടത്തിയിരുന്നത്. കുടുംബത്തില്‍ സ്വത്ത് തര്‍ക്കം നിലനില്‍ക്കുന്നതായി നാട്ടുകാര്‍ പറഞ്ഞു.മുറിവ് പഴുത്ത് വ്രണമായി മാറുകയായിരുന്നു. നാട്ടുകാരാണ് ഇവരെ അടുത്തുള്ള പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ എത്തിച്ചത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *