ആദിവാസി കോളനിയില്‍ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുമെന്ന് കലക്ടര്‍

പത്തനംതിട്ട: മഞ്ഞത്തോട് ആദിവാസി കോളനിയില്‍ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടര്‍ ഡോ.ദിവ്യ എസ്.അയ്യര്‍.

കോളനിയില്‍ വെളിച്ചം എത്തിക്കുന്നതിന് പെരുനാട് പഞ്ചായത്തിനോട് പ്രോജക്‌ട് തയാറാക്കന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഊരിലെ അങ്കണവാടിയിലെ കുട്ടികള്‍ക്കു പോഷകാഹാരം ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് കലക്ടര്‍ പറഞ്ഞു.

ഗോത്രാരോഗ്യ വാരത്തിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം മഞ്ഞത്തോട് ഗോത്രവര്‍ഗ സങ്കേതത്തില്‍ നിര്‍വഹിക്കുകയായിരുന്നു കലക്ടര്‍.

തദ്ദേശീയ ജനതയുടെ അന്തര്‍ദേശീയ ദിനാചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിജ്ഞ എസ്.ടി പ്രമോട്ടര്‍ എം.ടി. ബിന്‍സി ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ‘ഗോത്രാരോഗ്യവാരം’ എന്ന പേരില്‍ ഒരാഴ്ചക്കാലം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *