സിപിഎം ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാര്‍ട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ്‌ കണ്ണൂരില്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി: സിപിഎം ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാര്‍ട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ്‌ കണ്ണൂരില്‍ നടക്കും. അടുത്ത പാര്‍ട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ് കണ്ണൂരില്‍ നടത്താമെന്ന കേരള ഘടകത്തിന്റെ നിര്‍ദേശം അംഗീകരിക്കാന്‍ പാര്‍ട്ടി കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. 2022 ഏപ്രിലിലാവും പാര്‍ട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ് നടത്തുക.

10 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷമാണ് കേരളത്തില്‍ സിപിഎം പാര്‍ട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ് വീണ്ടും നടക്കുന്നത്. 2012ല്‍ കോഴിക്കോട് ആയിരുന്നു പാര്‍ട്ടിയുടെ 20ാം പാര്‍ട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ് നടന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *