വിദേശ നിര്‍മിത മദ്യത്തിന് 1000 രൂപയോളം വില കൂട്ടി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വിദേശ നിര്‍മിത മദ്യത്തിന്‍റെ വില വര്‍ധിക്കും. വിദേശ നിര്‍മിത മദ്യത്തിന്റെ വെയര്‍ഹൗസ് മാര്‍ജിന്‍ റീട്ടെയില്‍ മാര്‍ജിന്‍ എന്നിവയില്‍ ബവ്കോ വരുത്തിയ വര്‍ധനവാണ് വില കൂടാന്‍ കാരണമാവുക.

വിദേശത്തുനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന മദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് ബാധകം. ഇന്ത്യന്‍ നിര്‍മിത വിദേശ മദ്യങ്ങള്‍ക്ക് നിലവിലുള്ള വില തന്നെ തുടരും.

വെയര്‍ ഹൗസ് മാര്‍ജിന്‍ അഞ്ച് ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 14 ശതമാനമായും റീട്ടെയില്‍ മാര്‍ജിന്‍ 3 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 20 ശതമാനമായാണ് വര്‍ധിപ്പിച്ചത്. ഇത് പ്രകാരം പ്രമുഖ മദ്യ ബ്രാന്‍ഡുകളില്‍ പലതിനും ആയിരം രൂപയോളം വരെ വില വര്‍ധിക്കും.

കോവിഡ് കാലത്തെ വരുമാന നഷ്ടം നികത്താനാണ് നടപടിയെന്നാണ് വിവരം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *