ജി.എസ്.ടി വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയ്ക്ക് താഴെയായി

ന്യൂഡല്‍ഹി: ജൂണ്‍ മാസത്തെ ചരക്ക് സേവന നികുതി (ജി.എസ്.ടി) വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയ്ക്ക് താഴെയായി. ജൂണ്‍ മാസത്തെ മൊത്തം ജിഎസ്ടി വരുമാനം 92,849 കോടി രൂപയാണ്. എട്ട് മാസത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ജിഎസ്ടി വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം കോടിക്ക് താഴെയാകുന്നത്.

2021 ജൂണ്‍ മാസത്തെ വരുമാനം കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ സമാന മാസത്തെ ജിഎസ്ടി വരുമാനത്തേക്കാള്‍ രണ്ട് ശതമാനം കൂടുതലാണ്. 2020 സെപ്റ്റംബറിനുശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയ്ക്ക് താഴെയെത്തുന്നത്. കേന്ദ്ര ജിഎസ്ടിയിനത്തില്‍ 16,424 കോടി രൂപയും സ്റ്റേറ്റ് ജിഎസ്ടിയിനത്തില്‍ 20,397 കോടി രൂപയും ഐജിഎസ്ടിയിനത്തില്‍ 49,079 കോടി രൂപയുമാണ് സമാഹരിച്ചത്. സെസായി 6,949 കോടി രൂപയും ലഭിച്ചതായി ധനമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

ജൂണിലെ ജിഎസ്ടി വരുമാനം മെയ് മാസത്തില്‍ നടത്തിയ ബിസിനസ്സ് ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. മെയ് മാസത്തില്‍, മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളും, കോവിഡ് കാരണം കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശങ്ങളിലോ പൂര്‍ണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ പ്രസ്തുത കാലയളവില്‍ പൂട്ടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനാല്‍ സാമ്ബത്തിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ തടസ്സം നേരിട്ടിരുന്നു. ഇ-വേ ബില്‍ ഡാറ്റ പ്രകാരം ഏപ്രില്‍ മാസത്തിലെ 59 ദശലക്ഷത്തില്‍ നിന്ന് 39.9 ദശലക്ഷമായി ഇ-വേ ബില്ലുകള്‍ കുറഞ്ഞു, 30 ശതമാനത്തിലധികമാണ് ഇടിവ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *