ഒമ്പത് ആശുപത്രികളിൽ കോവിഡ് ഹെൽപ്പ്‌ലൈനുകൾ

തിരുവനന്തപുരം: ജില്ലയിൽ കോവിഡ് രോഗികൾ ചികിത്സയിലുള്ള ഒമ്പത് ആശുപത്രികളിൽ പ്രത്യേക ഹെൽപ്പ് ലൈനുകൾ തുറന്നു. കോവിഡ് രോഗികളെ സംബന്ധിച്ചു ബന്ധുക്കൾക്കു വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള 24 മണിക്കൂർ സംവിധാനമാണിത്. ജില്ലയിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച മന്ത്രിതല അവലോകന യോഗത്തിലെ തീരുമാനപ്രകാരമാണു കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറന്നത്.

തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രി, മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി, പേരൂർക്കട മോഡൽ ആശുപത്രി, പാറശാല, വർക്കല താലൂക്ക് ആശുപത്രികൾ, പൂജപ്പുര എ.വി.സി.എച്ച്. ആശുപത്രി, പുലയനാർകോട്ട നെഞ്ചുരോഗ ആശുപത്രി, നെയ്യാറ്റിൻകര ജനറൽ ആശുപത്രി, നെടുമങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രി എന്നിവിടങ്ങളിലാണു ഹെൽപ്പ് ലൈനുകൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 24 മണിക്കൂറും ജീവനക്കാരെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. രോഗികളുടെ ആരോഗ്യനില, ചികിത്സാ പുരോഗതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളാകും ഇവിടെനിന്നു ബന്ധുക്കൾക്കു ലഭിക്കുക. ഓരോ ആശുപത്രിയിലേയും ഹെൽപ്പ്‌ലൈൻ നമ്പറുകൾ ചുവടെ;

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി – 0471 2528130, 31, 32, 33
തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രി – 0471 2300020
പേരൂർക്കട മോഡൽ ആശുപത്രി – 0471 2432689
പാറശാല താലൂക്ക് ആശുപത്രി – 79945 87451
വർക്കല താലൂക്ക് ആശുപത്രി – 0470 2606500
പൂജപ്പുര എ.വി.സി.എച്ച്. ആശുപത്രി – 94005 74999
പുലയനാർകോട്ട നെഞ്ചുരോഗ ആശുപത്രി – 89212 75428
നെയ്യാറ്റിൻകര ജനറൽ ആശുപത്രി – 79944 45771
നെടുമങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രി – 0472 2802262

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *