ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണ്ണത്തിന്റെ വില 35,320

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ വീണ്ടും വര്‍ധനവ്. പവന് 120 രൂപയാണ് ഇന്ന് വര്‍ധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണ്ണത്തിന്റെ വില 35,320 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 15 രൂപയും വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4,415 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണ്ണത്തിന്റെ വില. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കാണിത്.

തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ വര്‍ധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ 240 രൂപയാണ് വര്‍ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. പവന് 35,200 രൂപയും ഗ്രാമിന് 4,400 രൂപയുമായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ വില. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. ഡോളറിന്റെ മൂല്യം ദുര്‍ബലമാകുന്നതാണ് രാജ്യാന്തര വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണവില ഉയരാന്‍ കാരണം.

ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി സ്വര്‍ണ്ണ വില ഏറിയും കുറഞ്ഞുമാണ് നില്‍ക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *