പിണറായി ഗതികേടുകൊണ്ടാണ് അയ്യപ്പനെ കൂട്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്: കെ.സി വേണുഗോപാൽ

ആലപ്പുഴ: ഗതികേടുകൊണ്ടാണ് അയ്യപ്പനെ പിണറായി കൂട്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കെ.സി വേണുഗോപാൽ. വിശ്വാസികളിൽ പിണറായി സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ മുറിവ് ഇനിയും ഉണങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ദൈവത്തെ വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കില്ലെന്നും കെ.സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു. ഭരണമാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ യുഡിഎഫിന് വോട്ടു ചെയ്യുമെന്നും ന്യായ് പദ്ധതി ജനഹൃദയങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയെന്നും കെ.സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *