ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് പരീക്ഷ ; റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കാലാവധി ഓഗസ്റ്റ് മൂന്ന് വരെ നീട്ടി

തിരുവനന്തപുരം: കേരള പബ്ലിക് സര്‍വീസ് കമ്മീഷന്‍ നടത്തുന്ന ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് പരീക്ഷയുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കാലാവധി ഓഗസ്റ്റ് മൂന്ന് വരെ നീട്ടി.

പരീക്ഷയെഴുതാനുള്ള യോഗ്യതയില്‍ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങള്‍ കാരണം റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്‍ പിന്നിലുള്ളവര്‍ക്കും മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ തൊഴില്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കാലാവധി ഓഗസ്റ്റ് മൂന്ന് വരെ നീട്ടിയ സാഹചര്യത്തില്‍ ഏപ്രില്‍- മേയ് മാസങ്ങളില്‍ റിട്ടയര്‍മെന്റ് മൂലം വരുന്ന ഒഴിവുകളും ഇപ്പോഴുള്ള ലിസ്റ്റിലുള്ളവര്‍ക്ക് ലഭ്യമാകും.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may missed